Misyon & Vizyon

MİSYON:
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, lisans ve lisansüstü mezunları sanayide ve araştırma kurumlarında aranan, yurtiçi ve yurtdışı sanayi ve araştırma kurumlarıyla yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve teknolojik ürün geliştiren bir bölüm olmak.
VİZYON:
Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan çağdaş yöntemlere hakim, sağlam bir bilgi temeline, analitik düşünme, problemleri teşhis edip çözüm üretme ve uygulama yeteneğine sahip, mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile donanmış, çevre, küresel iklim değişikliği, açlık, hak ve özgürlükler gibi insanlığın temel sorunları hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören makine mühendisleri mezun etmek; mezunların kişisel gelişimlerini bilgi ve teknoloji kaynaklarına yakın kurumlarda devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yurtdışı kurumlarla yakın ilişkiler idame ettirmek; güncel ve ileri konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek bilgi ve teknoloji üretmek; üniversite bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çalışmak; bu faaliyetlerle ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.