Neden Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği diğer mühendislik alanlarının kesiştiği; kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre, diş hekimliği, tıp vb. alanlara yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalıdır. Programın en büyük avantajlarından birisi, mühendislik ve teknolojideki gerçek ve önemli sorunları disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla çözerek, sorunlara tek ve geleneksel bilim dalı ötesinde çözüm imkanı sunmasıdır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümleri gelişmiş ülke ve üniversitelerde merkezi ve olmazsa olmaz bölümlerden olup özellikle her çeşit test, analiz ve karakterizasyon altyapısının kurulduğu ve işletildiği bölümdür. Malzeme karakterizasyonu konularında ve bu alanda kullanılan cihazlar ve uygulamaları konusunda eğitim verilen yegane bölüm olması, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümlerini, vazgeçilmez hale getirmektedir.