Mezuniyet Koşulları ve Staj

MEZUNİYET KOŞULLARI ve STAJ

stajdefteri

Mezuniyet koşulları (ders ve kredi sayıları, staj vb.)

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir

Staj yapma koşulları ve kuruluşlarla staj işbirlikleri

Stajlar 20 şer günlük 2 staj olarak toplam 40 iş günü olarak yapılacak olup, metal, cam, seramik, polimer ve kompozit malzeme üreten, kullanan, tasarlayan, pazarlayan; Otomotiv, Metalurji, Savunma, Ambalaj, Beyaz Eşya, Cam, Çimento, Seramik gibi ana sektörlerde yapılacaktır.