Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Muhendisligine Giris (MSN 101)


Bu dersin amacı, öğrencilerin verimlilik ve verimlilik ölçümlerinde kullanılan ilke ve tekniklerin yanı sıra iş etüdü ve insan-makine sistemi tasarımı ve etkileşimine uygulamalarını öğretmektir. Amaç, öğrencileri farklı endüstrilerdeki verimliliği artırmak için yöntem çalışması, iş ölçümü ve hareket araştırması tekniklerini kullanma ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Nanobilim ve Mühendisliğin Temelleri (MSN 218)


Bu dersin amacı, nanoteknolojinin temel konularının öğrencilere sunmaktır. Ayrıca, nanobilim, nanoteknoloji ve nanomühendislik çalışmalarının mevcut durumu ve gelecek potansiyeli değerledirilecektir. Ders, nanoteknolojinin fırsatları ve zorluklarını da kapsayacak biçimde organize edilecek ve örneklerle zenginleştirilecektir. İçeriği ise Giriş, Nano malzemeler, Nano karakterizasyon, Nano boyutta üretim, Nanobiyoteknoloji, Uygulamalar olarak belirlenmiştir.

Seçmeli Dersler