Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Lisans Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

  1. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek,
  2. Üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek,
  3. Bilimsel araştırmalar yaparak Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabileceklerdir.

 Lisans Program Yeterliklerimiz

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir

2-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır

3- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular

4- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

5- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır

6- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar

7- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

8- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır

9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

10- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

11- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır

12- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

13- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

14- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

15- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.