Yüksek Lisans Başvuru ve Kabul

Yüksek Lisans Programı için başvuru esnasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

  • Lisans mezuniyet derecesi
  • Lisans diplomasının yurtiçi veya denkliği kabul edilmiş yurtdışı yükseköğretim kurumlarının Mühendislik bölümlerinden veya temel bilimler alanında Fizik, Kimya veya Biyoloji Bölümlerinin birinden alınmış olması
  • ALES’den 55 üzerinde puan almak (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES şartı aranmamaktadır.)
  • İngilizce yeterlilik

Ayrıca, lisans eğitimi süresince aldığı dersler ve ders içerikleri ile çalışma hayatındaki adayların çalışma alanı ve konuları da kabul için göz önünde tutulacaktır.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na, başta; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği olmak üzere; Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun ve Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi Fen Bölümleri lisans programından mezun olup, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınacaktır.

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendislği Yüksek Lisans programı ile Malzeme Bilimi, İleri Malzemeler, Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji gibi konuları kapsayan araştırma ve uygulamalara yönelik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan ileri malzemeler ve nanoteknoloji alanında gereksinim duyulan nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği alanında yürütülmekte olan çeşitli devlet veya özel sektör kaynaklı araştırmalarımızın gelişerek devam ettirilebilmesi amacıyla lisansüstü programımız açılmıştır.

Yüksek lisans programımızda, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nano Malzemeler, Nano-yapılı Malzemeler, Nanoteknoloji, Seramik Malzemeler, Cam ve Cam-Seramikler, Polimerik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Biyomalzemeler ve İmplant Malzemeleri, Yüzey Teknolojileri, Fonksiyonel Yüzeyler ve Malzemeler, Sol-Jel Nanoteknoloji,  Optik ve Fotonik Malzemeler ve İnce Filmler gibi alanlara yönelik uzmanlaşma ve araştırma konularındaki ders ve tezler, hali hazırda ver olan alanlarında uzman öğretim üyesi kadromuzca yürütülecektir.