Yüksek Lisans Dersleri

Tablo:1-Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Açılacak Dersler
Kod Dersin adı T U L Y E
  Zorunlu Dersler (Core Courses)          
MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (Fundamentals of Materials Science) 3 0 0 3 10
MSN 501 Methods in Scientific Research 3 0 0 3 10
MSN 502 Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri (Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology) 3 0 0 3 10
Seçmeli Dersler (Elective Courses)
MSN 510 İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (Advanced Materials Characterization Techniques) 3 0 0 3 10
MSN 504 / ME521 İleri Termodinamik  (Advanced Thermodynamics) 3 0 0 3 10
MSN 530 Nanobiyoteknoloji (Nanobiotechnology) 3 0 0 3 10
MSN 540 İleri Polimer Bilim ve Teknolojisi (Advanced Polymer Science and Technology) 3 0 0 3 10
MSN 550 Sol-Jel Nanoteknoloji ve Uygulamaları (Sol-Gel Nanotechnology and Applications) 3 0 0 3 10
MSN 560 Optical and Photonic Materials and Coatings 3 0 0 3 10
MSN 524 Yüzey Teknolojileri ve Fonksiyonel Yüzeyler  (Surface Technologies and Functional Surfaces) 3 0 0 3 10
MSN 532 Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide özel konular (Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology) 3 0 0 3 10
MSN 533 Enerji üretimi ve depolanması için nanomalzemeler (Nanomaterials for Energy Conversion and Storage) 3 0 0 3 10
MSN 570 Nanoteknoloji ve Sosyo-ekonomik yapıya etkileri (Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures) 3 0 0 3 10
MSN 516 Biyomalzemeler ve Biyo-uyumluluk (Biomaterials and Bio-compatibility), 3 0 0 3 10
MSN 590 Araştırma Semineri (Research Seminar ) 0 2 0 0 2
MSN 599 Dönem Projesi (Term Project) 0 2 0 0 30
MSN 600 Yüksek Lisans Tezi (MSc Thesis) 0 0 0 0 60
T:Teorik (Theoretical), U:Uygulama (Applications), L:Laboratuvar (Laboratory), Y:Yeditepe Kredisi (Yeditepe Credits), E:AKTS Kredisi (ECTS Credits)