Yüksek Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Yüksek Lisans Eğitim Amaçları

1-Amaç:

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı ülkemizin önemli eksikliklerinden biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma- geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

2-Hedef:

Malzeme ve Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren eşdeğer diğer programlardan daha öne çıkan bir program yürütmektir. Burada güvencemiz, yeni açılan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans programının 2016-2017 yılı sonbahar döneminde öğrenci almaya başlamasıdır.